Vé máy bay giá rẻ Hong Kong Express Airways

Vé Hong Kong Express Airways

Thông tin chi tiết về các chuyến bay với Hong Kong Express Airways đến 25 điểm đến. Chúng tôi tìm thấy các ưu đãi bay tốt nhất từ Hong Kong Express Airways mà không cần phí hay tiền hoa hồng. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp thông tin chuyến bay cùng với những điểm đến phổ biến nhất và các ưu đãi đặc biệt khác.

  • Địa chỉ: 7/F One City gate, 20 Tat Tung Rd, Tung Chung, Hong Kong, China
  • Điện thoại: +852 3151 1800
  • Hạm đội máy bay: 6 máy bay
  • Mã IATA: UO
  • http://www.hongkongairlines.com/

Các chuyến bay thẳng với Hong Kong Express Airways

Lộ trình Xuất phát Đang trên đường Đến Ngày xuất phát

điểm đến phổ biến với Hong Kong Express Airways*